عربی
 
 

 

ما در نماز سجده به دیدار میبریم

       بیچاره آنکه سجده به دیوار میبرد


ارسال شده در تاریخ : 1 فروردين 1398برچسب:, :: 1:0 :: توسط : رضا

 

امتحان در جدول
الدرس السادس


 ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 20 بهمن 1390برچسب:, :: 11:23 :: توسط : رضا

زندگی نامه حضرت نوح (ع) ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 20 بهمن 1390برچسب:, :: 11:18 :: توسط : رضا

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری ازبالا نگاه کند و ان هنگامی است که بخواهد دست دیگری که بر زمین افتاده بگیرد تا او را بلند کند.


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 27 دی 1390برچسب:, :: 21:11 :: توسط : رضا

 

به نام خدا
مقدمه
خداوند وقتی آدم(ع)را آفرید همه فرشتگان به دستورخداوند بر او سجده کردند مگر ابلیس که سوگند خورد فرزندان آدم (ع)را فریب دهد مگر کسانی که از مخلصین باشند حال با وجود ابلیس لعین خداوند سبحان برای ارشاد و هدایت انسان ها پیامبران عظام الهی را به سوی مردم فرستاد تا اینکه مردم را دعوت به یکتا پرستی نمایند.برآنیم که سرگذشت یکی از این عظام را مختصری بیان کنیم.
 
آدم(ع)
آیا حضرت آدم(ع)جزء نخستین آفریده های خداوند است؟درجواب گفتاری از معصومین(ع) استفاده میکنیم:
جابربن یزید از امام محمد باقر(ع) نقل میکند.
«گویا رای تو چنین است که خداوند همین یک جهان را آفریده است؟ یا چنین میپنداری که خداوند متعال انسانی غیر از شما را نیافریده است؟آری سوگند به خدا خداوند متعال هزار هزار عالم وهزار هزار آدم را افریده وما در(نسل)آخرین این عالم ها وآدم ها هستیم.»
چگونگی خلقت حضرت آدم (ع) از زبان حضرت علی(ع):
«حق تعالی جبرئیل را برانگیخت،ابتدا او را مامورساخت که ازروی زمین چه نواحی نرمش چه مواضع ضخیم ودرشت آن چهار نمونه خاک (خاک سفید،سرخ،تیره،سیاه)بیاورد وفرمانش داد به آوردن چهار نوع آّب(آبشیرین،شور،تلخ،بدبوی)بعد به او امر نمود که آب را درخاک بریزد آنگاه حق تعالی با قدرت کامله اش آب را با خاک درآمیخت وآن را گِل ساخت وچنان آب وخاک با هم ممزوج شدند که نه از خاک چیزی زائد آمد که آب بخواهد ونه ازآب مقداری ماند که خاک نیاز داشته باشد وگِل ساخته شده جثه آدم بود وقادر متعال هنگام آمیختن آب ها چنان نمود که آب شیرین در حلق،آب شور در دو چشمانش،آب تلخ در دوگوش وآب بد بو در بینی آن قرار گرفت»
بعد از خلقت آدم همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد، که در این زمان خداوند به ابلیس فرمود: از بهشت بیرون برو چون تو رانده هستی وتا روز قیامت لعنت من بر تو باد. سپس خداوند خطاب به آدم فرمود: برو به سوی ملائکه وبه آنها بگو«سلام ورحمت و برکات خداوند بر شماباد» اورفت وملائکه نیز همان را در جواب گفتندو زمانی که آدم به سوی خدا بازگشت خداوند به وی فرمود:
«همین سلام ودرود تو وتحیت فرزندان تو بعد از تو باقی می ماند تاروز قیامت»
خطاب خداوند به آدم(ع)
وآنگاه حضرت آدم و حوا وارد بهشت شدند وخداوند خطاب به آنها طبق آیات سوره طه فرمود:
«به خاطر بیاورید هنگامی که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید،آنها نیز همگی سجده کردند جز ابلیس که امتناع ورزید.»
همین عداوت ابلیس با با او آشکار میگردد که هرگز سر تعظیم در برابر آدم فرو نیاورد.
سچده کردن فرشتگان بر آدم به معنی پرستش مخصوص خدا نبوده شکی نیست که غیر از خدا نمی تواند معبود باشد.بنابراین سجده فرشتگان در برابرخدا بود منتهی به خاطر آفرینش این موجود با عظمت.
خداوند به آدم اخطار کرد وفرمود«ای آدم با این برنامه واضح وروشن است که ابلیس دشمن تو و دشمن همسر توست مواظب باشید که مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به دردو رنج خواهی افتاد»....بهشتی که آدم در آن بوده به معنی بهشت جاویدان سرای دیگر نیست بلکه باغی بوده که دارای همه مواهب باغ های دنیا بوده وبه لطف پروردگار در آن ناراحتی وجود نداشته است.
ولی با این همه شیطان کمر دشمنی با آدم بسته بود وبه همین دلیل ارام ننشست وشروع به وسوسه آدم نمود و گفت: ای آدم آیا میخواهی درخت عمر جاویدان را به تونشان دهم که هر کس از آن بخورد همیشه زنده خواهد بود وآیا میخواهی راه رسیدن به سلطنت وحکومت همیشگی را بدانی؟ در واقع شیطان حساب کرد که تمایل آدم به چیست  لذا برای کشاندن او به مخالفت با پروردگار از این دو عامل استفاده کرد سرانجام آنچه نمی بایست بشود شد وآدم وحوا هر دو از شجره ممنوعه خوردند وبه دنبال آن لباس های بهشتی از اندام آنها فروریخت و معایبشان آشکار شد، هنگامی که خود را این چنین دیدند بلا فاصله از برگ های درختان بهشتی برای پوشاندن معایبشان استفاده کردند و خدا آنها را از بهشت بیرون انداخت ولی از آنجا که آدم ذاتا پاک ومومن بود و در طریق رضایت خدا گام برمی داشت وخطایی که ترک اولی نداشت بر اثر وسوسه شیطان دامن او را گرفت جنبه استثنایی داشت وخداوند او را از رحمت خویش برای همیشه دور نساخت بلکه بعد ازاین ماجرا خداوند اورا برگزید وتوبه اش را پذیرا شد وهدایتش کرد.
هابیل وقابیل
در آیات سوره مائده،داستان فرزندان آدم وقتل یکی توسط دیگری شرح داده شده است«درآن هنگام که هر کاری برای تقرب بخدا انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد واز یکی پذیرفته نشد»وهمینموضوع سبب شد که برادری که عملش قبول نشده بود دیگری را به قتل کند و«سوگند یاد نماید که تورا خواهم کشت» اما برادر دوم اورا نصیحت کرد وگفت: اگر چنین جریانی پیش آمده گناه من نیست بلکه ایراد متوجه خود توست که عملت با تقوا وپرهیزکاری نبود و«خدا تنها از پرهیزکاران می پذیرد»پی اضافه کرد« اگر تو به تهدید جامه عمل بپوشانی ودست به کشتن من دراز کنی من هرگز مقابله به مثل نخواهم کرد ودست به کشتن تو دراز نمی کنم»«چرا که من از خدا میترسم وهرگز دست به چنین گناهی نمی آلایم» بعلاوه من نمیخواهم بار گناه دیگری را به دوش کشم بلکه می خواهم تو بار گناه خویش و مرا به دوش بکشی چرا که حیات را از من سلب کردی وباید غرامت آن را بپردازی وچون عمل سالحی نداری، باید گناهان مرا بدوش بکشی«إنّی أُریدُ أن تبوأَبإثمی وإثمَک» ومسلما با قبول این مسولیت بزرگ «از دوزخیان خواهی بود وهمین است جزای ستمکاران.»
قابیل برادرش هابیل را کشت و جزء ستمکاران شد،وآدم نیز اورا از خود دور کرد.
پایان عمر آدم(ع)
کلینی حدیثی را ازقول علی بن ابراهیم از امام جعفر صادق(ع) نقل می کند که در آن می گوید:« وقتی که مدت نبوت آدم پایان یافت وایام عمرش کامل گشت خداوند به آدم وحی کرد که ای آدم نبوت تو تمام شده وعمرت نیز به پایانش نزدیک است پس آن علم وایمان واسم اکبر که در نزد توست وآثار علم نبوت را به فرزندت (هبه الله-شیث)بده زیرا من علم وایمان وآثار نبوت را از فرزندانت تا روز قیامت قطع نمی کنم وزمین را بدون وجود عالمی که بوسیله آنها دین من شناخته می شود ووجود آنهانجات فرزندان آینده تو هستند تا زمان آمدن نوح خالی نمی گذارم...حضرت آدم چشم از جهان فرو بست وجبرئیل همراه هفتاد فرشته برای نماز به جنازه آدم حاضر شد وهمراه خود کفن وحنوط بیل بهشتی آورد.شیث(ع) جسد پدرش را غسل دادو کفن کردوبه او نماز خواند وجبرئیل وهمراهانش به اواقتدا کردند.»
شیث از فرزندان آدم بود که پیش از پایان عمر پدر وصی وجانشین او شد وعمر او هزار سال چهل روز بود وپنجاه صحیفه بر او نازل شد.شیث کعبه را معمور ساخت وحج وعمره بسیار کرد وپس از 912سال بیمار شد وفرزندش انوش (یا ابوس)را وصی خود گردانید وفات شیث در1042سال از هبوط رخ داد قبر او در زیر کوه ابوقیس بوده است...............

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 18 دی 1390برچسب:, :: 11:12 :: توسط : رضا

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ
به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پیوندهای روزانه
نويسندگان
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان عربی و آدرس reza4940.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 4
بازدید ماه : 17
بازدید کل : 3371
تعداد مطالب : 5
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

تغییر شکل موس -->